Berichtdetails

MAANDAG DE 23E
23-1-2023
De eerste nieuwsbrief (Samenwerking afdelingen 10 en 11) is van oktober 2022 dus al enkele maanden geleden, maar ik wil u hem toch laten lezen. Zodra er een tweede nieuwsbrief komt, zal ik hem proberen te plaatsen. Iedereen ziet dat de duivensport kleiner wordt in ons land, de prijzen omhoog schieten, dus ook die van brandstof voor het vervoer van onze duiven. Minder liefhebbers, sterk stijgende kosten en de wens voor eerlijker spel, o.a. dat zijn de redenen van de (meest) jonge bestuurders van de afdelingen 10 en 11 om tot meer samenwerking te komen en in de nabije toekomst 1 organisatie te vormen.
Er zijn natuurlijk tegenstanders, en dat mag ook, we leven gelukkig in een relatief vrij land. En zoals eigenlijk altijd laten de tegenstanders zich veel meer horen dan de voorstanders of de mensen die "het allemaal wel goed vinden". Jammer is dat de tegenstanders van samenwerking bijna in alle gevallen mensen zijn die "niet meer mee kunnen komen", of door een bepaalde rayon indeling als programma speler met veel marathon spelers juist nu de "kampioenen" zijn. De liefhebbers die niet meer mee kunnen komen zoeken de oorzaak in het vervoer, hun ligging of het mee trekken van hun duiven met die van "de andere afdeling". Er zijn voorbeelden van grote kampioenen van een 10 jaar geleden dat ze zich niets aantrokken van gezamenlijke lossingen "DO MOATST GOEIE DOWEN HA" , maar die nu faliekant tegen de samenwerking van onze ( afd. 11) met afdeling 10 zijn. Ze denken echt dat hun duiven mee naar Nieuw-Amsterdam vliegen en vanaf daar over Oosterwolde weer terug naar midden Friesland. En als ze dan ook nog eens op bepaalde vluchten `s avonds geen duif thuis krijgen dan komt dat natuurlijk door o.a. samenwerking/lossing met 10 en dat afdeling 10 in één keer los gaat en afdeling 11 deur voor deur
Nu is dat laatste niet heel belangrijk, maar het moet wel anders, al zou het maar seconden verschillen dan moet het toch aangepast worden. En dan hebben we nog de routes gezien van de duiven met een Refly(GPS) ring om, en we kunnen uitslagen lezen van de totale lossingen. En dan zie je dat het in verreweg de meeste gevallen een westelijke lijn is die de duiven volgen. In bijna alle gevallen ( met verschillende afstanden) zien we de duiven naar het westen trekken, soms zelfs tot ze aan hun linkerzijde water krijgen in de vorm van de Noordzee, het IJsselmeer of mindere mate het Veluwemeer. Door het draaien van de aarde en de verschuivingen van de polen (Noord en Zuidpool) krijgt een duif in de meeste gevallen een westelijke draai. De duiven van afdeling Friesland komen in verreweg de meeste gevallen binnen via de poort; Lelystad en Ermelo. En dat ook met gezamenlijke lossingen met afdeling 10.
Op zeer korte afstand als Deventer, Arnhem en Kalkar gaan de afdeling Friesland duiven natuurlijk niet via Lelystad maar meer over Zwolle en Kampen. Zelfs met wind uit westelijke richtingen zien we in afdeling 11 de meeste duiven door de polder trekken. En daar komt juist een verschil in kwaliteit, oriëntatie en vorm (forme meer gebruikt in de duivensport). De grote koppels gaan eerst wel door de polder, maar de winnaars in bijvoorbeeld Harkema of Donkerbroek gaan eerder uit die westelijke lijn , pakken sneller de lijn over bijvoorbeeld kampen. Hun oriëntatie spoort ze eerder aan de rechte lijn naar huis te pakken. Tegenstanders in afdeling 11(Friesland) zeggen en denken waarschijnlijk ook dat de duiven met gezamenlijke vluchten eerst over Ermerveen gaan , en dan de afdeling binnen komen via Donkerbroek ( het afgelopen jaar 2022). Maar ten eerste is dat niet zo dat zien we aan de uitslagen, de mpm, de plaatsen waar de snelste 20 van de afdeling vallen en de GPS-tracks. Maar stel je voor dat het wel zo was! Dat de duiven eerst massaal de duiven van afdeling 10 achterna vliegen, ze thuisbrengen en dan naar midden Friesland en de kuststrook koersen, dan nog krijgt de eerste duif in een rayon aan de westzijde 1000 punten. De tegenstanders van gezamenlijk lossen zouden zich meer moeten verdiepen in de toekomst, kosten, eerlijk spel en betere duiven die eerder hun eigen pad kiezen. Als beide afdelingen de zelfde lossingssystemen gebruiken, en als er gerouleerd gaat worden plek( rijen) in de containers zijn er geen tegenargumenten meer voor de afdeling 11 leden.
Beste mensen,
Dit is de eerste nieuwsbrief over de samenwerking van de Afdelingen 10 & 11. Hierin volop
aandacht voor de initiatieven die de besturen van beide afdelingen de afgelopen tijd hebben
genomen.
Routekaart naar 2025
Beide besturen zijn het er over eens dat we in 2025 samen 1 organisatie willen vormen.
Uiteraard hebben onze leden het laatste woord over hoe we dat gaan doen en welke
stappen daarvoor nodig zijn. Daarom stellen we de Routekaart 2025 voor, waarin we
uiteenzetten hoe we de komende tijd denken verdere samenwerking in te vullen.
Doorgaan op de ingeslagen weg
Afgelopen jaar gaven de ledenvergaderingen van beide afdelingen al aan dat verdere
samenwerking toe te juichen, zeker als dat leidt tot kostenbesparing en praktische
voordelen. Juist op het punt van sport en spelbeleving is dat enthousiasme minder. De
routekaart die we op de Najaarsvergaderingen willen presenteren gaat daarom ook in op
twee onderwerpen:
- 1 organisatie; waar kunnen we de samenwerking vergroten?
- Aantrekkelijk spel voor iedereen, hoe houden we oog voor regionale verschillen?
Twee sporen
Dat betekent dat we voor gaan stellen om op twee sporen te gaan werken. Het werk van de
beide besturen en de organisatie van de wedvluchten willen we zoveel mogelijk gaan
samenvoegen. We streven dus naar 1 bestuur, 1 lossingscommissie, 1 vervoerscommissie en
zoveel mogelijk gelijktrekken van de voorwaarden (contributie, vervoerskosten, vervoer).
Tegelijk willen we met de rayonindeling en meerdere lossingsstations wel het spel blijven
bieden wat het best past bij de behoefte van de leden.
Gelijkwaardigheid
Afgelopen jaar is de noodzaak van samenwerken alleen maar duidelijker geworden. Nu de
prijzen stijgen en we bovendien worden geplaagd door uitbraken van vogelgriep, merken we
in onze dagelijkse praktijk dat de aantallen duiven afnemen, terwijl de kosten toenemen. Het
wordt dus tijd om stappen te zetten. Deze winter nemen we de tijd om met jullie het
gesprek daarover te voeren, zodat we de komende jaren toewerken naar een
toekomstbestendige duivensport in Drenthe, Friesland, Groningen en delen van Overijssel
en Flevoland! Uitgangspunt is de gelijkwaardigheid voor liefhebbers in ons werkgebied.
Gelijkwaardig vervoer, lossingen en eerlijk spel.
Terug