Dagboek

 

Beute Selectie info.

Bij het beoordelen van een duif zal worden gekeken naar de uiterlijke kenmerken, wat in het kopje gebeurt kunnen we niet zien. Of een duif op uw hok goed, matig of slecht verzorgd gaat worden in de toekomst kunnen we niet zien. Een goede liefhebber maakt van een iets minder gebouwde duif makkelijker een goede vlieger. En er zijn legio mensen die door slechte verzorging of “het gewoon niet zien” van een goed gebouwde duif met intelligentie zo maar een matig presterende duif maken.
De hand van u als liefhebber, en vooral uw ogen bepalen voor een deel de prestatie van uw duiven. Met uw ogen bedoel ik natuurlijk of u het ziet, een ziekte, het klimaat, de motivatie en wat er op uw hokken gebeurt, u moet het wel zien.

Bij de handselectie(beoordeling) zal eerst een bepaald type genoteerd worden, de meeste Vitesse duiven zijn wat breder aan de voorzijde, hellen wat naar voren, hebben gemiddeld een iets grotere bouw met bijbehorende grotere kop. En over het algemeen hebben Vitesse duiven een iets langere arm, hun borstspieren liggen dichter tegen het borstbeen aan en voelen wat harder aan. Mijn mening is dat een duif de eerste èèn, twee a drie uur(max) met zijn kop vliegt, ik bedoel daarmee dat een duif de eerste uren vliegt op motivatie en oriëntatie en met een matige tot slechte bouw zelfs kopprijzen kan winnen. Maar met een matige tot slechte bouw zullen de meeste duiven het geen seizoen kunnen volhouden. Ook de beste Vitesse duiven op afdeling en zeker op nationaal niveau zijn goed tot zeer goed gemaakt(van bouw).

Bij de allround duiven( types) zien we dat ze beter in de hand liggen, iets smaller aan de voorzijde, iets meer “vulling” aan de achterzijde, beter gespierd (ook iets verder van het borstbeen af gelegen). Allround types moeten in principe in staat zijn te presteren op alle vluchten van Vitesse, Midfond en dagfond. Door training, voeding en conditionering kan een allroundtype (zonder uiterlijke fouten) prijs vliegen op al deze afstanden.

Een eendaagse fondtype is heden ten dage wat kleiner van bouw, zijn rond, voelen vaak als een balletje(duivinnen), zijn goed gespierd en hebben een korte arm. Mijn mening is dat er niet heel veel verschil zit tussen een allround en een eendaagse fond duif qua type. Een duif die een vlucht van 700 km met 1000 mpm kan winnen (11,5 uur vliegen) kan dat ook op een vlucht van maar 2 uurtjes vliegen. Door motivatie, oriëntatie en het systeem van u als liefhebber. Andersom gaat dat bijna nooit op, een echte vitesse duif zal een 3/5 uurtjes vlucht soms nog aan kunnen maar zal afhaken bij die langere vluchten (langere vluchten qua aantal uurtjes). En soms kan een duif met vitesse bouw zelfs een eendaagse fondvlucht winnen, als de wind van achter komt, het uurtjes vliegen dus veel minder is, en door super motivatie kan het gebeuren dat zo een duif een npo vlucht wint. Ik zelf had dat bijvoorbeeld op Orleans 2012, toen ik met een jaarling de eerste npo won, de duif was een echte vitesse duif, en was van echt sprinterbloed (afstamming Euro Heremans). Was het een echte fondvlucht geweest met 9 tot 12 uurtjes vliegen dat had ze echt geen prijs gewonnen. Wat we bij de beste duiven op de eendaagse vluchten steeds vaker zien is dat de arm zo kort is dat hij bijna niet waarneembaar is en samen met goede spieren een vibrerende vleugel geeft, de zogenaamde trillers. U ziet op internet steeds meer filmpjes van duiven met een trillende vleugel (de liefhebber tilt de vleugel dan iets op). Meer en meer krijgt men door dat die trillende vleugels samen gaan met korte armen en goede spieren. Echte toppers op de vluchten met “veel uurtjes vliegen” hebben dat..

Marathon duiven zijn een slag apart, hier zien we een ander type duif. De ochtendlossing duiven (ZLU of non-stop) lijken veel op eendaagse fondduiven, hebben meestal een langere rug en een andere mentaliteit, ze zijn was rustiger in de handen en hebben voelbare andere spieren. Bij de overnachtduiven (middag lossing 800/ 1000 km) zien we meer diversiteit, er zijn heel goed gebouwde duiven bij en dat zijn altijd degene die het vaker dan èèn keer doen.                       
Duiven die echt vijf of zes keer een overnachtvlucht met goed gevolg volbrengen zitten ook de best gebouwde duiven.
Bij overnachtduiven (middaglossing 800/950 km) die een prijs winnen en soms zelfs vroeg maar matig van bouw zijn vinden we vaker nachtvliegers, die zijn minder in staat kop te vliegen door hun bouw maar omdat ze in de nacht stukken inhalen komen ze gewoon naar voren op de uitslag. Dus ook bij deze middaglossingen vinden we bij de echte supers een goede tot perfecte bouw. Maar zo nu en dan zien we een duif die het toch goed gedaan heeft op deze vluchten die minder goed van bouw zijn. Zie het als bij vitesse duiven. Ook daar zien we soms minder gebouwde duiven die het toch goed doen door hun verstand en motivatie. Maar dus ook bij de middag lossingen.
Duiven die in de nacht aankomen hebben trouwens allemaal een soort ster in het oog. De ondergrond kleur (vaak geel) zien we dan met uitsteeksels cq punten in de iris kleur. Het is opvallend dat alle nachtvliegers dat hebben. Omdraaien kun je het natuurlijk niet, je kunt niet zeggen dat iedere duif met zo een oog een nachtvlieger is. Dat vergeten mensen vaak: bepaalde kenmerken zie je bij top duiven, maar niet alle duiven met die kenmerken zijn top duiven.

Bij het keuren cq selecteren kijk ik altijd even naar de ogen. In mijn methode zijn er maar twee oogkleuren zijnde wit en geel. Ik kijk naar de ondergrond kleur en die is gewoon altijd wit of geel. Gemiddeld zie je bij vitesse duiven wat meer witogen en bij duiven voor de langere afstanden wat meer geel ogen. Bij marathon duiven zien we daarnaast ook nog eens dat gemiddeld de ogen wat donkerder zijn, de iris gaat wat meer naar de bruine kleur toe. Die mooie donkere ogen zien we ook vaker bij duiven die onder tropische omstandigheden wat vaker aan de kop zitten. Door de evolutie zijn die duiven ofwel die ogen daar geschikter voor. In landen met hoge temperaturen en dan ook nog spelers van lange afstanden zien we bijna alleen donkere ogen (meestal geel als ondergrond, ik noem ze zonnebril ogen).

Dan komen we nog bij wat ik plus of min ogen noem. Plus-ogen hebben een donkere antracietkleurige ring(verkenningcirkel) om de pupil en min-ogen  hebben die niet (of maar gedeeltelijk). Qua kwaliteit in presteren of kweken maakt het niets uit of een duif een plus of een min oog heeft. Wel zeer opvallend is dat alle echte superduiven die ik zag en waarvan ik de ouders mocht bekijken, dat één van die ouders een plus oog heeft of soms zelfs beide ouders of heel soms dat beide ouders een halve verkenningsring hebben. Een top duif uit twee ouders met een min oog heb ik nog niet gezien. Om de meeste kans te maken op goede jongen zet je dus steeds de best gebouwde duiven tegen elkaar en kijk je bij de koppeling naar de ogen, zorg dat dat één van de duiven van het koppel een plus-oog heeft. Kweek nooit alleen met duiven omdat ze mooie ogen hebben, als er een slechte bouw op een duif zit mag hij een geweldig oog hebben, kweken doen we er dan niet mee.

Andere opvallende zaken bij veel top duiven is dat ze een kleine pupil hebben, soms zelfs boos kijken en een scherpe bek hebben. En opvallend bij goede kweekduivinnen is dat ze naast een goede bouw, een (meestal) plus oog hebben dat er twee wratjes onder aan de bek zitten. Natuurlijk niet bij allemaal, maar wel opvallend dat het zo veel zijn die het wel hebben.

Liefhebbers die een geweldig kweekkoppel hebben, waar gewoon diverse asduiven, teletekst duiven of eerste prijswinnaars uit komen zijn soms verontwaardigd dat ik één van die duiven van het koppel een goede waardering geef en de ander een slechte. Ik denk dat heel veel top kweekkoppels gewoon één goede duif zijn met een …. partner. Dus dan heeft zo een liefhebber gewoon een goede kweekduif en is het soms nog beter om het koppel te scheiden en een betere partner te nemen.

We hebben het nog niet echt gehad over de rug en de vleugels en de stuit en dat zijn toch belangrijke onderdelen. Om met de rug te beginnen, eigenlijk moeten we spreken over rug, lendenen en bovenstuit. Maar ik noem het in één keer gewoon de rug. De rug is voor mij misschien wel het minst belangrijke aan een duif. Er zijn heel goede duiven die een matige rug hebben, geen slechte rug met zo een aangeplakte staart hoor, maar een matige rug. Een matige rug zou op de tentoonstelling 18 punten krijgen. Bij de rug zou je kunnen zeggen: Matig is het nieuwe goed. Die plank-ruggen die men vroeger graag zag en die eigenlijk op de show nog steeds gewenst zijn zie we bij de huidige topvlieger bijna niet. Goede hedendaagse wedstrijd duiven hebben een matige tot goede rug.
De stuit van een duif is veel belangrijker, maar niet altijd het zelfde te beoordelen. Door de rui, ziekte, zwakke gezondheid, ouderdom of veel eitjes leggen kan een stuit tijdelijk of blijven wat open staan. Soms zelfs heel erg open wanneer een duif veel te dik is of een breuk heeft, dan zou je een stuit moeten afkeuren... maar als je de oorzaak weet of in een bepaalde periode zit moet je er wel rekening mee houden. En er zijn diverse meningen over, in mijn visie moet een stuit goed gesloten zij, dik en stevig aanvoelen en niet te puntig. Maar door ervaring voel ik soms de oorzaak, dan is het niet iets van de desbetreffende duif maar een “tijdelijk of door oorzaak slechte stuit”.
Bij de vleugels zijn voor mij enkele zaken van belang. Ik heb het armpje graag zo kort mogelijk, omdat ik duiven wil die 11 uur kunnen vliegen. Maar selecteer ik een vitesse duif dan mag het armpje gerust langer zijn en krijgt hij toch het woord “goed”. In mijn visie moet er een redelijke verspringing tussen de voorvleugel en achtervleugel zitten ofwel de pennen van de achtervleugel “de broek” moeten wat korter zijn dan de eerste slagpen van de voorvleugel cq actieve vleugel.
Wanneer men de jongen net afzet van de ouders dan kijkt u daar niet naar, pas na de grote rui is de verspringing goed zichtbaar. En heel belangrijk vind ik dat de eerste vier/vijf slagpennen van de voorvleugel mooi dicht tegen en over elkaar liggen. Ik wil geen zogenaamde kippenvleugel , een kip kan slecht vliegen omdat de pennen te ver uit elkaar staat. Een kippenvleugel bij duiven is belangrijk maar niet van levensbelang, ze kunnen gewoon prijs winnen natuurlijk, maar het kost hun tijd, ze hebben gewoon minder draag en slagkracht. Bij echte super duiven zie ik het nooit. Wel opletten: door geen bad te geven gaan de eerste pennen wat uit elkaar staan, worden wat smaller en het lijkt of ze vierkanter zijn, het is dan geen kippenvleugel van geboorte maar door de omstandigheden en de verzorging van de baas zo geworden. Verder zie ik bij top duiven altijd een vrij lange vleugel die tot in het donkere stuk van de staart komt. Soms ziet men een duif met een mooie lange vleugel en die toch niet tot in het donkere stuk van de staart komt.... deze duiven hebben een slechte rug, waardoor er een aangeplakte staart aan hangt.. het lijkt dan voor sommigen alsof de vleugels te kort zijn.

Al met al veel info over selectie. Na de keuring krijgt een duif een cijfer variërend van 5 tot en met 8,5 . Geen enkele duif krijgt hoger dan een 8,5 (al denk ik het wel eens, deze verdiend een 9). In mijn methode kweekt men met alle duiven die het cijfer 8 hebben en dat is 8-. 8. 8+ of 8,5 soms moet ik het even uitleggen maar een 8- is dus net onder een 8 en een 8+ net boven de 8. Met een 7,5 kan men prima vliegen maar kweken pas wanneer het blijkt een excellente vlieger te zijn. In mijn visie moeten alle duiven onder de 7,5 verdwijnen van de hokken. Al vinden we heus wel eens een duif met een 7+ die het goed doet. Deze duif heeft dan veel verstand, oriëntatie en of motivatie en wat in het kopje van een duif aanwezig is kunnen we niet zien. Vooral als jonge duif en of op de vitesse zien we dus wel eens een 7 die het goed doet. Laat hem dan lekker op die afstanden, geniet er van maar kweek er niet uit. De kans dat uit matig gebouwde duiven een goede komt is bijna uitgesloten (kijk wel even bij het stukje over een goed kweekkoppel).

Ik denk dat iedereen die echt selecteert op duiven met een 8, die bij elkaar houd en zijn best doet beter gaat presteren dan ooit.
Uitzonderingen zijn er altijd, niemand is zonder fouten, ook een duiven keurder niet en men praat gewoonweg liever over die ene 6 die een goede duif werd dan over die honderden met een 8 die het ook werden. En laat u niet foppen, soms hoor ik: u heeft het fout want deze 6 is een goede duif omdat zijn opa een goede of dure was....  Of u heeft het fout, deze 6 is een goede vlieger. Op mijn vragen over welke prestaties? Ja drie eersten...op mijn hok... en ik speel niet zo goed. Regelmatig hoor ik over super prestaties maar bij navraag op papier.. komt er niks. GJB

WEER EEN SCHEMAATJE
12-3-2023

  U speelt met 12 doffers en 14 duivinnen. Het voer en schema is gelijk. 12 Doffers x 20 gram is 240 Gram, 14 duivinnen x 20 gram is 280 gram( even als voorbeeld, het beste is een weegschaaltje te gebruiken)

  • U krijgt hier het schema voor de programma speler, we gaan er hier van uit dat u dubbel weduwschap speelt dus met zowel de doffers als de duivinnen. Bent u meer een traditionele speler met doffers of duivinnen, dan is dit het schema voor het vliegende geslacht. De thuisblijvende partners hoeven natuurlijk niet dat vele en zware voer. De supplementen zijn wel gelijk.
  • U ziet in het schema dat er een begin datum gebruikt wordt van maandag 13 maart. Het is natuurlijk geen enkel probleem wanneer u later begint, iedere datum kan. De datum 13 maart is hier dus puur als leidraad genomen.

Advies: Maandag 13 Maart ( we gaan er vanuit dat de duiven op weduwschap staan, indien dit niet zo is, starten na het afzetten van de jongen). Beginnen met 14 dagen achter elkaar LTW door het drinkwater, iedere dag vers, de restanten gaan de volgende dag naar de jongen of kwekers. De L is van Luchtwegen, de T van Trainingslust en de W van Weerstand. Op maandag 27 Maart stoppen we even met de LTW, en gaan over op 6 dagen achter elkaar PIGEON BALANCE, dus van 27 tot en met 1 April krijgen de vliegers dit door het water. Pigeon Balance heeft in deze periode een zuiverende werking op het lichaam van de duif, achtergebleven afvalstoffen worden hierdoor zo veel mogelijk verwijderd. Maandag 13 Maart is ook de datum dat we beginnen met de duiven in conditie te krijgen, dus ze gaan naar buiten om te trainen.  In de periode van 13 maart tot en met 1 April geeft u de duiven Beyers Elite Enzymix Recup, dat is een lichte voeding met enzymen. Ze hebben geen jongen meer dus de Recup is een geweldige samenstelling om de duiven op gang te brengen en op vlieg gewicht.  Na 1 April  gaat er een deel Beyers premium weduwschap door ( 4 delen Recup en 1 deel weduwschap). De liefhebbers van de Beute korrelmix geven de zelfde grammen per duif per dag maar dan is het inclusief de korrelmix.

  • We beginnen met het vaste schema een week voor de eerste vlucht, dus de eerste keer in de container van de afdeling.

Zaterdag de dag van thuiskomst. Bij thuiskomst staat de waterbak gereed met daarin 2 ml PIGEON BALANCE per liter water. Wanneer de temperatuur boven de 25 graden is op zaterdag kunt u eerst ELECTROBOOST verstrekken en dan later die dag het vervangen door PIGEON BALANCE. In de voerbak staat Beyers premium weduwschap, en dat is hier volle bak. Bij binnenkomst ligt er wat snoepzaad in de broedbakken en krijgen ze een paar pinda’s per duif(Light Skin pinda’s). Als de vlucht zwaarder geweest is kunt u bij het scheiden der geslachten ze een SUPPORT CAPSULE opsteken, dat hoeft misschien op de Vitesse niet maar u oordeelt zelf of ze het kunnen gebruiken. Komen er duiven echt te laat of zelfs de andere dag(en) dan zeker een Support Capsule opsteken. Normaliter is de capsule binnen enkele uren opgenomen en kan het herstellen beginnen. Als de vlucht over grote afstand ging en hoge temperaturen en/of droge lucht, is het zeer verstandig de duiven op de dag van thuiskomst een druppel OOG en NEUS te geven in beide ogen en neusgaten.


Zondag. De dag na thuiskomst komen de duiven hier in de volière om een bad te nemen met BEUTE BADZOUT. Trainen hoeven ze van mij niet. Het is een rustdag voor u en de duiven. Op zondag zet ik in de ochtend het voer neer voor de gehele dag, zet het badje in de ochtend neer, pak het weer weg wanneer ze er mee klaar zijn (anders word het gebruikt als drinkbak). Op de korte vluchten krijgen ze Recup op de zondag, maar wanneer de midfond en eendaagse fond is begonnen is het op zondag gelijk de Beyers Weduwschap wat op het menu staat. De hoeveelheid voer wat ze krijgen is 35 gram per duif, over het voer zit  BEUTE LECITHINE OLIE met OLYMPIC MG MIX. Ik maak dat de avond van te voren reeds gereed, dan is het ingedroogd en eten ze het graag. Op de zondag hebben de duiven wederom PIGEON BALANCE door het drinkwater. Als er zondagavond nog restanten liggen van het voer pak ik het weg, maar meestal is het wel verdwenen..


Maandag. Na de ochtend training krijgen de duiven een half uurtje volle bak , ze mogen eten wat ze willen. Ik maak ongeveer 20 gram per duif gereed met Olympic MG mix en Lecithine olie. Op maandag voeren wij reeds Beyers Premium weduwschap bij zowel doffers als duivinnen. En ook op de Vitesse vluchten ( We zijn eigenlijk altijd bezig met de voorbereiding op de eendaagse fond vluchten) krijgen de duiven dus reeds weduwschap voer. Na de training in de ochtend kunnen ze daar naar eigen behoefte van eten. Ongeveer een half uurtje later pak ik alles weer weg, en gaat het eventuele restant naar de jonge duiven. Op maandag hebben de vliegers de gehele dag LTW door het drinkwater. Tussen de middag ( dus ergens tussen 12 en 13 uur) krijgen de duiven een mix van Snoepzaad, Hennep, Beute korrelmix en pinda’s. Ik pak een blik snoepzaad, een blik hennep en een blik Beute korrelmix, dus drie gelijke delen. En daar meng ik nog een hand Light Skin Pinda’s door. Van deze mix krijgen de duiven ongeveer een 5 gram per duif, ook op dinsdag en woensdag. Wederom zijn doffers en duivinnen hier gelijk. Op Maandag na de avond training krijgen de duiven wederom een volle bak Weduwschap voer met Olympic MG Mix aangeplakt met Lecithine olie maar nu wat ruimer dus een 30 gram per duif. Dat eten ze natuurlijk niet allemaal op, maar iedere duif kan eten wat hij of zij denkt nodig te hebben. Ze mogen er een half uur tot uur van eten, daarna pak ik het weg en gaat het naar de jonge duiven.
Dinsdag. Het voersysteem is gelijk aan de maandag met als enig verschil dat er geen Olympic MG over het voer zit, dus puur weduwschap voer. Maar de hoeveelheid is gelijk Door het drinkwater zit wederom de LTW, en wel vers aangemaakt. Het overschot van maandag wat nog in de drinkbakken staat geeft u maar aan de jonge duiven of de kwekers. Ook de dinsdag avond training en voeding is gelijk aan de maandag. Op de dinsdag krijgen alle vliegers hier de Beute YELLOW DROPS, in beide neusgaten één druppel.              De Yellow drops is een prachtig product om slijmen, snot en het Geel ( Trichomonas) grotendeels te verwijderen.


Woensdag. Op de woensdag krijgen de duiven wederom LTW door het drinkwater maar nu tezamen met BEVISOL. Na de ochtendtraining krijgen de duiven wederom een ruime hoeveelheid Beyers Premium Weduwschap d.w.z. uw aantal duiven x 20 gram afwegen en dat verstrekken na de training. En ook nu na een 30 a 45 minuten het restant weg pakken. Na de avond training van uw duiven krijgen ze weer een ruime bak voer van 30 gram per duif maar nu bestaat de mengeling uit 50% Weduwschap voer en 50% Beyers Elite Enzymix Energie. Ook ditmaal na een 30 a 45 minuten de restanten weg nemen van het hok. Zodra we eenmaal met de midfond en of eendaagse fond begonnen zijn geven we op woensdag en of donderdag de vliegploeg een Support Capsule en een Beconval pill .


Donderdag. Na de ochtend training krijgen de duiven 100% Beyers Elite Enzymix Energie en dan weer 20 gram per duif. Ook nu weer na een 30/45 minuten het restant wegpakken. Na de avond training krijgen de duiven wederom alleen 100% Beyers Elite Enzymix Energie en nu komt het, ze krijgen 40 gram per duif en pakt u het restant NIET weg, het blijft staan tot vrijdagochtend rond 10/11.00 uur.   Is het op donderdag avond reeds inmanden voor twee nachten korf, dan gaan ze de gehele donderdag niet naar buiten om te trainen, en word de gehele hoeveelheid voer van de donderdag in de ochtend reeds op het hok gezet en kunnen ze er van eten tot ze de mand in gaan. Op donderdag normaliter schoon water in de drinkbak of bij hoge tempareturen Electroboost door het drinkwater. Bij donderdag inmanden dus twee nachten korf krijgen ze eventueel nog een Support Capsule en een Beconval pill , ik doe dat dan tijdens het in de mand steken, ook geef ik ze graag een oog en neusdruppel in beide ogen en neusgaten vooral op warme dagen of een heel droge lucht.


Vrijdag. Is het op vrijdag inmanden met één nacht korf dan gaan de duiven op vrijdag niet naar buiten om te trainen. Het voer wat er nog stond van de donderdag avond mogen ze eten tot ongeveer 10/11.00 uur. Was het toch helemaal op, wat bijna niet voorkomt dan mogen ze nog een snoepzaad/hennep mix rond die tijd. Is het op vrijdag inzetten dan bij het inmanden een oog en neus druppel in beide ogen en neusgaten.

  • Advies: In de maand Maart/begin April een goede duivendokter bezoeken, duiven moeten voor dit systeem vanaf de eerste vlucht brandschoon zijn. Diverse doctoren adviseren in het voorseizoen een Enrofloxacine kuur te geven meestal Baytril van het merk Bayer of Orniflox van Avimedical ( Topetfarma) beide 25mg/ml of Kariflox 100mg/ml. Dit om luchtweg en of darm infecties te bestrijden. Het beste is dat toch in samenspraak met uw duivenarts te doen. Bij uw opmerking staat BS of Combikuur na de vlucht, dat kan zeker. Probeer eens Octaplan op zondag door het water( 1 dag), dan geen Pigeon Balance door het water. U kunt wel de Olympic MG Mix van zondag aanplakken met de Pigeon Balance dan geen Lecithine olie. Op uw vraag om medische begeleiding : Om de vier weken eens een Belgamagix geven is altijd goed en mochten er problemen met de “koppen” zijn dan op donderdag eens een zakje van de Weerd; Ornithose Speciaal of Belga Tai. Of beter nog even contact met uw duiven arts

Succes gewenst in 2023 en bij vragen stuur gerust een mailtje
Gert Jan Beute
 

Terug