Lees het dagboek van Gert Jan Beute

Dagboek woensdag 27 maart 2024

27-3-2024

Vragenlijst Reportage of Column

 1. Wie bent u?  Hoe oud bent u? (speelt u in combinatie dan graag van ieder lid van de combinatie c.q. het Team. Waar woont u?  Onder welke naam speelt u? Bij welke vereniging/Rayon/Afdeling speelt u. Voor u kan het anders heten als u bijvoorbeeld in België of Duitsland speelt.
 2. Wat weet u nog van de eerste keer dat u in contact kwam met postduiven? Hoe oud was u toen?  Was u gelijk gefascineerd? Of zat er een tijd tussen dat eerste contact met duiven/duivensport en uw eigenlijke start?  Heeft u in het begin ook bijvoorbeeld sierduiven gehad, pluimvee of andere vogels?
 3. Als we nu vandaag als datum gebruiken, en u gaat terug naar het begin, bent u zo nu en dan gestopt? Opnieuw begonnen? Verhuist? Als u verhuist bent, waar woonde u eerder, en speelde u daar ook met postduiven? Met iemand samen gespeeld?  Bent u misschien bij iemand anders hokverzorger geweest?
 4. Terugkijkend , hoeveel tijd in maanden of jaren duurde het voordat u het eerste succes had. Wat kunt u vertellen over dat eerste succes? Dat mag in vereniging/club/lokaal verband zijn. Heeft u van dat allereerste succes nog iets bewaard in de vorm van een beker, medaille of krantenknipsel? Is er nog een foto van u uit de begin tijd met een duif in de handen, bij het hok of met een ereprijs in handen( dan die graag in de bijlage).
 5. Toen u begon in de sport, kreeg u hulp van iemand? Ouders? Clubgenoot? Iemand anders?  Of heeft u het zelf allemaal moeten ondervinden/leren.
 6. Als u nu terug kijkt naar de begin periode, zijn er fouten gemaakt? Deed u dingen die u nu niet meer zou doen?
 7. De duiven die u op het hok had bij het begin van uw carrière, zit daar nu nog iets van op het hok? Of in de afstamming?
 8. Als we naar de huidige situatie gaan, het huidige adres. Wanneer(in welk jaar) bent u daar begonnen? Bent u daar alleen begonnen? Of misschien wel met een sportvriend of familielid samen?
 9. Op de huidige locatie, met welke duiven bent u daar begonnen? Van wie?  Soort/ras? Gekocht?, Gekregen? En zijn daar nog afstammelingen van in de huidige duiven?
 10. Wat kunt u vertellen over het hok of de hokken die er nu staan. Wat is de lengte van het hok/de hokken, hoeveel afdelingen heeft het en hoeveel duiven zitten er in. Dan praten we over het begin van het seizoen, na de selectie maar voordat de jongen geboren zijn.
 11. Hoe “staat” het hok of de hokken? Ik bedoel de voorzijde van het hok waar normaliter de ramen en de in-vlieg kleppen zitten. Als u met de rug tegen het hok gaat staat, tussen een raam en in-vliegklep en houd een kompas recht voor u ( op ieder moderne telefoon zit een kompas), wat geeft het kompas aan? (bijvoorbeeld 145 graden Z.O)
 12. Heeft u een volière voor de hokken? Voor ieder hok? Een vaste volière of op wieltjes?
 13. Wat voor type dak zit er op het hok? Dakpannen? Dan welke dakpannen( type, model), en voor en achterzijde het zelfde aantal rijen pannen ? Zit er in het dak ook nog iets van lichtpannen of een dakraam wat misschien open en dicht kan?
 14. Wat kunt u vertellen over de verluchting / ventilatie op de hokken? Kunt u dat verstellen? Of bij sturen naar gelang het weer? 
 15. Heeft u verwarming op het hok? Warmteplaten? Infrarood? Zo ja, hoe is de situatie met die verwarmer? Hang hij aan het plafond of aan de zijwand? Wanneer wordt deze gebruikt c.q. ingezet
 16. En de verlichting? Zijn het gewone lampen of zijn het TL buizen of iets anders, wat voor kleur geeft het? Zijn het warm wit of zonlicht lampen? Zit er een tijdklok tussen en zo ja wordt deze gebruikt?
 17. Wat is het aantal vliegers totaal. Speelt u doffers en duivinnen? Of één van beide? Heeft u ook thuisblijvende partners die u niet speelt?
 18. Wat is het aantal kwekers/vastzitters?  Heeft u kwekers op de reservebank zitten? Die u bijvoorbeeld een latere ronde inzet? En zitten de kwekers in een gezamenlijk kweekhok of heeft u kweekboxen?
 19. Hoeveel jongen kweekt u voor u zelf om mee te spelen? Kweekt u nog extra jongen voor bonnen of verkoop?
 20. Kweekt u ook jongen uit de vliegers? En zo ja, uit alle vliegers? Of bij nee, waarom niet? Laat u de vliegers jongen grootbrengen? En als u niet uit de vliegers kweekt, krijgen ze eieren van de kwekers?
 21. Wat is de koppeldatum voor vliegers en kwekers bij u op de hokken? En heeft u het wel eens anders gedaan? En wat bevalt het beste?
 22. Als de datum bekend is dat u de duiven samen gaat zetten, worden ze hier op voorbereid met bijvoorbeeld lampen, verwarming, voor-koppelen en voeding? Hoe gaat u te werk? Is het bij kwekers en vliegers het zelfde, of zijn er verschillen?
 23. Als u duiven samen zet waar u de jongen van wilt houden, wat zijn bij u theorieën waar u rekening mee houdt. Dus waarom zet u doffer A op duivin B, waar kijkt u naar, misschien prestaties, familie, bouw, formaat, afstand geschiktheid en of ogen?  Wat geeft de doorslag dat u juist die twee bij elkaar zet? Of laat u de duiven zelf een partner kiezen?
 24. In de periode tussen de laatste vlucht en de koppeldata voor het volgende seizoen, hoe gaat u te werk wat betreft verzorging, komen ze buiten? Wat krijgen ze te eten?  En hoeveel? één of twee keer per dag eten? Bent u in deze periode fanatiek, of laat u de boel een beetje lopen? Wat krijgen ze in deze “rust” periode aan eventuele medicatie en of supplementen.
 25. Welk merk voer heeft uw voorkeur? Of maakt u gebruik van meerdere merken? Waar let u op bij aankoop? Gaat het om de samenstelling? De prijs? De kiemkracht?  Bent u de laatste 5 a 10 jaar wel eens gewisseld in het gebruikte merk?
 26. Als we eerst de kwekers bespreken, wat voor voer, van welk merk, welke hoeveelheid krijgen die. In de tijd van koppelen tot het spenen van de jongen, hoe ziet het voerschema er uit? Moeten ze alles opeten? Staat het in een gezamenlijke bak of krijgen ze het voer per koppel in de bak?  Krijgen de kwekers bij hun voer ook nog snoepzaad, hennep(kemp), pinda’s en of korrels?
 27. De zelfde vraag als nummer 25 maar dan de vliegers? Dus welk voer, wel of niet alles opeten? In een gezamenlijke bak of per koppel? En dan specifiek in de periode van het koppelen tot het spenen van de jongen
 28. Als we even bij de vliegers blijven, tot wanneer blijven de jongen bij de ouders? Gaan ze met de duivinnen mee, of blijven ze bij de doffers of gewoon bij het hele koppel tot ze speenkaar zijn. Liggen er eieren naast de jongen al u deze bij de ouders weg pakt? Of heeft u ze voor die tijd reeds gescheiden?
 29. Worden de vliegers voor het seizoen nog een keer samen gezet? En zo ja, mogen ze op eieren komen? Terug op jongen?
 30. In de periode tussen de laatste vlucht van het vorige jaar en de start van het nieuwe jaar, gaat u naar een dierenarts? Welke dierenarts, hoe vaak komt u er? Komt u ook nog bij andere dierenartsen?
 31. In het vliegseizoen zelf, hoe vaak bezoekt u dan de dierenarts, en welke?
 32. Als u naar  de laatste vijf a 10 jaar kijkt, en kwam bij een dierenarts, wat werd er gevonden? Het geel, coccidiose, wormen, schimmel, coli, slijm, salmonella? En wanneer was dat? In welk jaar vonden ze welke ziekte? Als hij wat vond? Had u het zelf ook gezien? Wat werd er aan gedaan? Kon u verbetering zien?
 33. Bent u voor ingrijpen bij ziekten zoals het Geel, slijm of luchtweginfecties? Of laat u het gaan, maakt u zich niet zo druk om lichte infecties?  Als u medicatie inzet, gebruikt u dan iets wat over het voer, door het drinkwater of tabletten of misschien wel injecties?
 34. Gebruikt u in het vliegseizoen een vast medisch schema? Zo ja, wat is het schema, van welke arts gebruikt u de medicatie
 35. Tijdens het spel met de ouden, dus in het vliegseizoen, welk merk of merken voer gebruikt u. En kunt u vertellen hoe uw voersysteem er uit ziet? Dus welke dag krijgen ze welk voer, en hoeveel voer krijgen ze? Weegt u het af per duif ? En in het systeem, hoe zit het met snoepzaden, hennep, korrels en pinda’s. Wat veranderd er als de duiven langere afstanden krijgen, zwaardere vluchten of bijvoorbeeld twee nachten mand. Zit er bij u verschil in het voeren tussen doffers en duivinnen?
 36. Als u dubbel weduwschap speelt en er zijn meerdere vluchten, hoe maakt u de keuze welke duif op welke vlucht mee gaat? En hoe gaat het op uw hokken dan met het tonen van de geslachten? Stel u heeft 30 doffers, die gaan op twee vluchten, één op donderdag inzetten en één op vrijdag inzetten, hoe gaat u te werk?
 37. Tijdens het seizoen zijn er altijd duiven die het niet blijken te kunnen, laat u die thuis? Blijft u ze doorspelen? Verwijderd u ze tijdens het seizoen?
 38.  
Terug