Dagboek

Dagboek van Gert-Jan Beute. Dagelijks probeert Gert-Jan hier de gang van zaken hier weer te geven.

LAATSTE BERICHT:

VRIJDAG DE 31E MEI
31-5-2013

Goedenmorgen iedereen,

Willen de volgende sportvrienden zich vandaag even melden per telefoon of E Mail. bij uw bestellingen zijn of het adres niet aanwezig, niet geheel of de bestelling op zich niet.

1. Heebry BV

2. Hoekstra Winsum

3. De Waal Ossenisse

4. Ruissen Kattendijke

________________________________

Goedenmorgen nogmaals.

Gisteren 40 duiven ingezet voor Sint Quentin 390 km. Wij hebben bij een langere midfondvlucht altijd twee dagen mand, ik ben daar voorstander van. De duiven kunnen dan beter verzorgt worden, men heeft gewoon meer tijd. Nog met een heel bekende Fondspeler uit Afdeling 10 gesproken, echt zo'n teletext man. We hadden het over samen lossen met afdeling 10 en 11. Hij was ook groot voorstander en net als ik ben, zelfs op de midfond. Voor iedereen is het eerlijker wanneer de duiven vroeg uit elkaar getrokken worden. Dan heb je veel minder die kladjes vorming. Nu snap ik wel dat mensen die aan hun zelf denken en laten we zeggen in Noordoost Groningen wonen, tegen zijn, en dat zal ook wel zo zijn aan de noordwest zijde van Friesland. Maar door het kleiner worden van het ledenbestand moeten we naar meer samenwerking toe, en eerlijkheid. Ik blijf er voor pleiten, eerlijkheid, of in ieder geval zo veel mogelijk. Het was dus voor iedereen eerlijker geweest dat 10 en 11 nu beide in Sint. Quentin stonden en gewoon in èèn keer los van Staphorst, Urk tot Harlingen, Dokkum, Delfzijl en Ter Apel. Dan komt het aan op de slimheid van een duif. En veel minder op trek en of wind. We moeten er naar toe !!!!! en denk in de clubs, besturen en bij u aan de keukentafel nu eens niet aan uw zelf, denk aan de toekomst van de duivensport.

En waar ik me ook zo aan erger, is dat hele teletext gebeuren, iedere week hebben we tegenwoordig Teletext, en natuurlijk is het prachtig wanneer je er op staat. Maar bij diverse afdelingen is het weer gesplits in noord, zuid, oost, west, kring 1,2,3,4 groep 5,6,8, geel, blauw, groen straks krijgen we teletext per club.

En ook niet alle teletext is het zelfde hè vrienden, ik ken mensen die praten over teletext....maar het is gewoon , de eerste meldingen per rayon op de kabelkrant.... Deze duiven worden dan groot gebracht met 2 x teletekst....., 3 x teletekst.....

Laten we gewoon terug gaan naar een paar speciale vluchten per jaar, en dan zo veel mogelijk gezamelijk los, dat de duiven uit elkaar getrokken worden, Dus samenwerken !!!!!!!! En hou op met die flauwekul

Sorry dat ik me ff liet gaan hahaha

-----------------------------------

Update 09.00 uur

Aanpak grensoverschrijdend gedrag!

Zoals bij ieder bekend kan zijn, krijgen bestuurders en commissieleden (kaderleden) met regelmaat te maken met berichten, die verspreid worden via mail,sms, facebook en dergelijke,

die getypeerd kunnen worden als zeer beschadigend en kwetsend. Dit soort berichten met ongewenste teksten vallen onder grensoverschrijdend gedrag. Om bovenbedoeld gedrag tegen te gaan zal het bestuur met ingang van heden hier passende maatregelen tegen nemen. Het doel is dat we in de omgang met elkaar normale fatsoensnormen gaan hanteren .

Bestuur Friesland '96

---------------------

Bovenstaan bericht staat op de site van Friesland. Heel goed natuurlijk. Maar het soort mensen wat dit doet is geestelijk meestal niet in staat tot denken.

Het is een bepaald soort mens, het zijn mensen die op diverse forums ook hun mening geven over alles. En altijd negatief. Nooit leuk, gezellig, lief of aardig. Het is een soort mensen die later dood gaan, en dat er dan vlaggen omhoog gaan in plaats van halfstok. We kennen ze allemaal. Zeg er eens iets van, we moeten dit soort mensen op hun fouten wijzen.

Maar het grote probleem is dat ze zelf denken "normaal" te doen, ze weten vaak niet beter, het is van generatie op generatie zo gegaan( vaak, niet altijd).

En toch zijn er ook daar uitzonderingen, soms, heel soms, is er een slimme bij, althans qua iq, soms zelfs voor de klas of dokter....en toch zulke mailtjes en of teksten.... deze mensen, ja, die kunnen er misschien niet aan doen, zijn vroeger geplaagt om hun oren, bril, rood haar, lengte en of iets dergelijks, en zitten nu achter hun desk, met een goede baan anderen af te zeiken..... vroeger ik, nu jullie. zoiets zullen ze wel denken

Terug